Hi, How Can We Help You?
  • Aleja Kościuszki 39, 90-418 Łódź
  • kontakt@immigreat.pl

ImmiGREAT Tomasz Barczyński Moje usługi Biuro Obsługi Cudzoziemców

Strona główna

Profesjonalne usługi
legalizacji pobytu i pracy

Świadczymy usługi dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt na terytorium Polski oraz dla firm pragnących legalnie zatrudnić obywateli spoza Unii Europejskiej. 

img1 (1)

Obsługa
procesów legalizacyjnych

Rolą ImmiGREAT jest reprezentowanie naszych klientów przed organami administracji publicznej – tak, abyście Państwo jak najmniej odczuwali dyskomfort związany z biurokratycznymi zawiłościami oraz mogli liczyć na jak najszybsze zakończenie procesów legalizacyjnych.