Hi, How Can We Help You?
  • Aleja Kościuszki 39, 90-418 Łódź
  • kontakt@immigreat.pl

Usługi

Usługi

img1 (1)

Legalizacja pobytu

  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
  • rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej

Legalizacja pracy

  • zezwolenia na pracę
  • oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Inne

  • wpis do ewidencji zaproszeń